Royal Ranges är en scoutliknande verksamhet på kristen grund, främst inom pingströrelsen.
Men varför heter vi Royal Rangers?

Royal

Jesus är Kung och Herre i våra liv! Alla människor delar kungavärdigheten genom Jesus. (1 Tim 6:15, Upp 1:9)
Rangers
Ordet ranger betyder förvaltare. Gud har anförtrott oss att vara förvaltare av skapelsen, av livet och av evangelium. (Ps 8:7, Pet 4:10, 2 Tim 2:2)
Royal Rangers-identiteten sammanfattas i innebörden av namnet och emblemet.
Grund och mål
Grunden i RR är en helhetssyn på den unga människan. Vi vill nå de unga med evangelium, vi vill stödja dem att växa till på alla plan: andligt, själsligt, kroppsligt och socialt, och vill i praktisk ansvarsträning utrusta dem till tjänst för och i församling och samhälle.
Hedersord
Vi har ett Hedersord: Med Guds hjälp vill jag göra mitt bästa att tjäna: Gud, min familj, min församling och min nästa. Och följa RRs Deklaration och Valspråk.
Valspråk
Vårt valspråk är: Älska Herren din Gud, av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd och din nästa så som dig själv. (Luk 10:2)
Deklaration
Royal Rangers Deklaration: 8 praktiska egenskaper med förklaring i ansvarsträning.
• Redo - En RR är redo att göra sitt bästa.
• Ren - En RR är ren i tanke, tal och handling.
• Ärlig - En RR är ärlig och håller löften.
• Vänlig - En RR är vänlig och hjälpsam.
• Ansvarsfull - En RR känner ansvar för andra och naturen.
• Hänsynsfull - En RR visar hänsyn mot föräldrar och ledare.
• Trogen - En RR är trogen sin familj, sin församling och sina vänner.
• Andlig - En RR är öppen för livet med Gud.

svenskaroyalrangers.se använder cookies, till exempel för att hålla reda på om du är inloggad.