NTT-märket, grönEfter kursen får du det gröna delmärket.

Länk till (gammal) kursbroschyr.