Camp Nordic är ett gemensamt läger för de nordiska länderna.