Högerklicka på länken och välj "spara som...".

Sångfestivalen på Stämman

Tävlingskriterier

 

Kursbroschyrer

NTC

NTL

NTT Blå

NTT Röd

NTT Grön

NTT Gul

uNTT Blå

uNTT Röd

uNTT Grön

uNTT Gul

IK

 

Kalender

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Årstema

1997 Järnbäraren

2001 Budbäraren

2002 RR i elden

2003 RR med glöd

2004 RR på väg

2005 Brödbäraren

2006 RR Pax

2008 Surra med RR

2009 Ljusbäraren

2010 Gräv djupare med RR

2011 Bortom fantasin

2012 RR med vind

2013 Vattenbäraren

2014 Stark med RR

2014 Drama med Ansgar

2015 Modig med RR

2015 Drama Bonhöffer

2016 Fest med RR

2017 Tillsammans med RR

2018 Vägbäraren

2019/2020 Naturligtvis med RR

2020/2021 Gör skillnad med RR

 

Administrativa dokument

 

Konstituering

Riktlinjer - lokalavdelning Pingst Ung

Länk till formulär för statistik till SRR

Mall för protokoll vid Årsmöte/Årsfest - Pingst Ung

Instruktioner för Årsmöte - Pingst Ung

Förslag på protokoll vid Årsmöte/Årsfest - Kår

Om bidrag (Power Point)

 

Nyhetsbrev m.m.

Nyhetsbrev 1 våren 2020

Nyhetsbrev 2 våren 2020

Nyhetsbrev 3 hösten 2020

Nyhetsbrev 4 hösten 2020