NTT-märket, gulEfter kursen får du det gula delmärket.

Länk till (gammal) kursbroschyr.