NTT-märket, rödEfter kursen får du det röda delmärket.

Länk till (gammal) kursbroschyr.