Camporama kallar vi våra gemensamma läger för alla Royal Rangers i hela Sverige.

Camporama infaller ungefär vart fjärde år, nu senast 2018.


Lägerbålspublik