Royal Rangers symbol är en kompassros i vitt, gult, blått och rött,
men det är inte vilken kompass som helst,den är laddad med symbolik!
Varje udd i kompassen har sin egen betydelse om tro och liv.
RR-märket sätter man fast dels på sin halsduk, dels på sin skjorta.


Gula uddar

De gula uddarna symboliserar fyra tillväxtområden om helhetssyn på livet:

Andligt
Genom praktiker, bön, sång och bibelstudier växer vi till i andlig styrka och mognad.

Själsligt
Kluriga uppgifter, glad sång, utmaningar som stärker självförtroendet och självkänslan, m.m. bidrar till intellektuell och själslig tillväxt.

Kroppsligt
Lek, sport och strapatser bidrar till kroppslig utveckling

Socialt
I patrullen lär vi oss att ta ansvar och samarbeta för att nå ett mål. Killar och tjejer lär sig umgås med varandra som kompisar och med respekt.

Röda uddar

De röda uddarna symboliserar fyra evangeliska grundsatser om den kristna tron:

Frälsningen
Genom hjärtats tro och munnens bekännelse blir du frälst. (Rom 10:9-10)

Församlingen
Församlingen är Kristi kropp på jorden. (1 Kor 12:27)

Den Helige Ande
Hjälparen, Den Helige Ande, skall alltid vara med oss. (Joh 14:15-27)

Himlen
Vi behöver inte frukta för döden, ty Gud har gett oss löftet om Himlen. (2 Kor 4:16-5:10)

Blå uddar

De blå uddarna symboliserar orden i Royal Rangers deklaration, här med förklaring:

Redo - En RR är redo att göra sitt bästa.
Ren - En RR är ren i tanke, tal och handling.
Ärlig - En RR är ärlig och håller löften.
Vänlig - En RR är vänlig och hjälpsam.
Ansvarsfull - En RR känner ansvar för andra och naturen.
Hänsynsfull - En RR visar hänsyn mot föräldrar och ledare.
Trogen - En RR är trogen sin familj, sin församling och sina vänner.
Andlig - En RR är öppen för livet med Gud.

svenskaroyalrangers.se använder cookies, till exempel för att hålla reda på om du är inloggad.