Royal Rangers emblem

Royal Rangers symbol är inte vilken kompasstavla som helst, den är laddad med symbolik! Varje udd i kompassen har sin egen betydelse om tro och liv. RR-märket sätter man fast dels på sin halsduk, dels på sin skjorta.

 

 

 Gula uddar

Fyra tillväxtområden om helhetssyn på livet:

 

Andligt

Genom praktiker, bön, sång och bibelstudier växer vi till i andlig styrka och mognad.

 

Själsligt

Kluriga uppgifter, glad sång, utmaningar som stärker självförtroendet och självkänslan, m.m. bidrar till intellektuell och själslig tillväxt.

 

Kroppsligt

Lek, sport och strapatser bidrar till kroppslig utveckling

 

Socialt

Utan en fungerande patrullgrupp blir det inget vettigt RR-arbete, vi lär oss att ta ansvar och samarbeta för att nå ett mål. Killar och tjejer lär sig umgås som kompisar och med respekt.

 

Röda uddar

Fyra evangeliska grundsatser om tro:

 

Frälsningen

Genom hjärtats tro och munnens bekännelse blir du frälst. (Rom 10:9-10)

 

Församlingen

Församlingen är Kristi kropp på jorden. (1 Kor 12:27)

 

Den Helige Ande

Hjälparen, Den Helige Ande, skall alltid vara med oss. (Joh 14:15-27)

 

Himlen

Vi behöver inte frukta för döden, ty Gud har gett oss löftet om Himlen. (2 Kor 4:16-5:10)

 

Blå uddar

Royal Rangers Deklaration, här med förklaring om praktiska egenskaper i ansvarsträning:

  • Redo - En RR är redo att göra sitt bästa.
  • Ren - En RR är ren i tanke, tal och handling.
  • Ärlig - En RR är ärlig och håller löften.
  • Vänlig - En RR är vänlig och hjälpsam.
  • Ansvarsfull - En RR känner ansvar för andra och naturen.
  • Hänsynsfull - En RR visar hänsyn mot föräldrar och ledare.
  • Trogen - En RR är trogen sin familj, sin församling och sina vänner.
  • Andlig - En RR är öppen för livet med Gud.

 

Vill du använda emblemet i tryck måste du ha tillstånd från vårt kontaktkontor.

Du måste även använda symbolen ®

Svenska Royal Rangers och Sionförsamlingen i Linköping har genom avtal användarrätten som handläggare i Sverige, samt copyright © för egenproducerat material.

Namn och emblem är registrerat varumärke ® i Sverige. Emblemet får endast användas av församling med RR-verksamhet och med rätt varumärke/copyright-information.