Royal Rangers är en scoutliknande verksamhet på kristen grund, främst inom pingströrelsen. Men varför heter vi Royal Rangers?
 
Royal
Jesus är Kung och Herre i våra liv! Alla människor delar kungavärdigheten genom Jesus. (1 Tim 6:15, Upp 1:9)
 
Rangers
Ordet ranger betyder förvaltare. Gud har anförtrott oss till förvaltare av skapelsen, av livet och av evangelium. (Ps 8:7, Pet 4:10, 2 Tim 2:2)
Royal Rangers-Identiteten finns i innebörden av namnet och emblemet.
 
Grund och mål
Grunden i RR är en helhetssyn på den unga människan. Vi vill nå de unga med evangelium, vi vill stödja dem att växa till på alla plan: andligt, själsligt, kroppsligt och socialt; och vill i praktisk ansvarsträning utrusta dem till tjänst för och i församling och samhälle.
 
Motto
Royal Rangers motto lyder så här:
 
- Redo? (frågar ledaren)
- Redo för livet! (svarar Rangers)
 
Hedersord
Royal Rangers har ett Hedersord:
 
Med Guds hjälp vill jag göra mitt bästa att tjäna: Gud, min familj, min församling och min nästa, och följa RRs Deklaration och Valspråk.
Valspråk
Royal Rangers valspråk är:
 
Älska Herren din Gud, av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd och din nästa så som dig själv. (Luk 10:2)
 
Deklaration
Royal Rangers Deklaration: 8 praktiska egenskaper med förklaring i ansvarsträning.
 
• Redo - En RR är redo att göra sitt bästa.
• Ren - En RR är ren i tanke, tal och handling.
• Ärlig - En RR är ärlig och håller löften.
• Vänlig - En RR är vänlig och hjälpsam.
• Ansvarsfull - En RR känner ansvar för andra och naturen.
• Hänsynsfull - En RR visar hänsyn mot föräldrar och ledare.
• Trogen - En RR är trogen sin familj, sin församling och sina vänner.
• Andlig - En RR är öppen för livet med Gud.