NTT-märket, rödEfter kursen får du det röda delmärket.

NTT Röd info.