NTT-märket, gulEfter kursen får du det gula delmärket.

NTT Gul info.