NTT-märket, grönEfter kursen får du det gröna delmärket.

NTT Grön info.