NTT-märket, blåEfter kursen får du det blå delmärket.

NTT Blå info.