uNTT-märket, rödEfter kursen få du det röda delmärket.

uNTT Röd info.