Upphovsrätt

 

®© General Council of Assemblies of God, Springfield, Mo, U.S.A. är ägare av namn, emblem och goodwill för Royal Rangers.

Svenska Royal Rangers och Sionförsamlingen i Linköping har genom avtal användarrätten i Sverige, samt copyright © för egenproducerat material.

Namn och emblem är registrerat varumärke ® i Sverige.

Läs mer...

Intro

Scouting i Pingst!

Royal Rangers

- en verksamhet där unga träffas regelbundet

och får växa i tro och gemenskap.

En väg för tillväxt!

Vi kommer gärna på besök

för att berätta om hur verksamheten fungerar.