Detta är Royal Rangers

Varför heter vi Royal Rangers?

 

Royal

Jesus är Kung och Herre i våra liv! Alla människor delar kungavärdigheten genom Jesus. (1 Tim 6:15, Upp 1:9)

 

Rangers

Ordet ranger betyder förvaltare. Gud har anförtrott oss till förvaltare av skapelsen, av livet och av evangelium (Ps 8:7, Pet 4:10, 2 Tim 2:2).

Royal Rangers-Identiteten finns i innebörden av namnet och emblemet.

 

Grund och mål

Grunden i RR är en helhetssyn på den unga människan. Vi vill nå de unga med evangelium, vi vill stödja dem att växa till på alla plan: andligt, själsligt, kroppsligt och socialt; och vill i praktisk ansvarsträning utrusta dem till tjänst för och i församling och samhälle.

 

Hedersord

Vi har ett Hedersord: Med Guds hjälp vill jag göra mitt bästa att tjäna: Gud, min familj, min församling och min nästa. Och följa RRs Deklaration och Valspråk.

 

Valspråk

Vårt valspråk är: Älska Herren din Gud, av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd och din nästa så som dig själv. (Luk 10:2)

 

Deklaration

Royal Rangers Deklaration: 8 praktiska egenskaper med förklaring i ansvarsträning.

 

Redo - En RR är redo att göra sitt bästa.

Ren - En RR är ren i tanke, tal och handling.

Ärlig - En RR är ärlig och håller löften.

Vänlig - En RR är vänlig och hjälpsam.

Ansvarsfull - En RR känner ansvar för andra och naturen.

Hänsynsfull - En RR visar hänsyn mot föräldrar och ledare.

Trogen - En RR är trogen sin familj, sin församling och sina vänner.

Andlig - En RR är öppen för livet med Gud.