Upphovsrätt

 

®© General Council of Assemblies of God, Springfield, Mo, U.S.A. är ägare av namn, emblem och goodwill för Royal Rangers.

Svenska Royal Rangers och Sionförsamlingen i Linköping har genom avtal användarrätten i Sverige, samt copyright © för egenproducerat material.

Namn och emblem är registrerat varumärke ® i Sverige.

 

Webbregler för lokala RR-hemsidor

Regler för utformande av en lokal RR-hemsida

1.  Den lokala församlingen har det formella ansvaret för användningen av RR namn och emblem på den lokala gruppens hemsida.

2.  Den lokala RR-gruppen meddelar sin hemsideadress till SRR, för eventuell länkning till SRR:s hemsida.

(Enligt SRR stadgar bevakar kontaktnätet copyright och varumärke, kontaktrådet beslutar i frågor angående copyright och varumärke.)

3.  Eventuella lokala RR ledares och RR barns privata hemsidor är ansvariga inför sin lokala församling, om RR namn och emblem används.

4.  Övriga äger inte rätt att använda RR namn och emblem.

5.  RR emblemet, som skyddat och standardiserat varumärke, måste innehålla det lilla ®.

6.  Den lokala hemsidan måste ha en e-mail länk, via vilken man kan nå sidans webmaster.

7.  Alla bilder, text osv. ska ha tydliga källhänvisningar och copyright, både RR-material och annat material, också material hämtat från Internet.

8.  Hemsidan får inte på något sätt användas för att främja eller göra reklam för produkter i vinstsyfte.

9.  Ovanstående text om upphovsrätt ska alltid finnas på de lokala hemsidorna.