Ny NTC

Vi har gjort förändringar av vår grundkurs NTC

När det gäller vår grundkurs NTC så har vi gjort om fördelningen något och på så vis få en del som vi kallar UTE och en del som vi kallar INNE. Omstruktureringen har gjorts utan att innehållet har förändrats. Det innebär att praktiska moment som kan genomföras inomhus har förlagts i del INNE. Tanken är att vi ska göra kursen mer tillgänglig och kunna lägga del INNE på delar av året som passar bättre för ledarna och på så vis kommer vi ifrån konkurrens med lokala hajker, examen, bröllop och övrigt sådant som vanligtvis hålls i maj

Kursen "del inne "kommer att hållas 26-28 oktober i Sjöbol, Mullsjö och för "del ute" är inget datum ännu bestämt.

Kursinformation

Kursbroschyr

Anmälan