Aktuell kalender

kalender-SRR2017w2 

 

Ladda ner som pdf

Inrapportering

Nu är hög tid skicka in verksamhetsrapporterna!

 

Svenska Royal Rangers fördelar viss del av det statliga bidraget som vi får via Pingst Ung. För att ta del av det bidraget behöver ni som kår rapportera in er verksamhet till oss. Före första februari vill vi ha in:

Verksamhetsrapport

Medlemslistor

och

Årsmötesprotokoll

 

Ett nytt digitalt verktyg finns på PingstUngs hemsida: Arcmember där du som ledare lättare ska kunna administrera alla dessa dokument. Det kan du med fördel använda! Kontakta Daniel för mer information och inloggnigsuppgifter.